fbpx

Dosarul de resurse umane – documente necesare la început de an

Începutul anului și obligativitatea documentelor

Fiecare început de an reprezintă o perioadă ideală pentru stabilirea obiectivelor strategice care te vor ajuta în dezvoltarea afacerii și în derularea eficientă a activităților pe tot parcursul anului respectiv.

Și în ceea ce privește activitatea departamentului de resurse umane, există procese specifice care trebuie să fie realizate la fiecare început de an.

În primul rând este important de menționat faptul că realizarea documentelor se face în deplin acord cu legislația în vigoare. Schimbările legislative reprezintă o provocare pentru angajatori, întrucât aproape fiecare an debutează cu modificări în ceea ce privește legislația muncii. Iată că și luna ianuarie a anului 2020 aduce cu sine o modificare a salariului minim brut pe economie, așadar, angajaților care au contract încheiat pe salariul minim pe economie, li se va întocmi un act adițional prin care li se va modifica salariul.

Este important să aveți în vedere faptul că modificarea salariului trebuie operată în Revisal și transmisă către ITM în termen de 20 de zile lucrătoare de la data de la care s-a produs modificarea, adică cu începere de la 1 ianuarie 2020. Așadar, noile valori ale salariilor trebuie înregistrate în Revisal până cel târziu la data de 31 ianuarie 2020. În schimb, în ceea ce privește întocmirea actelor adiționale care prevăd modificarea salariului angajaților, acestea trebuiau să fie întocmite și aduse la cunoștința salariaților înainte de data producerii modificării, adică până pe 31 decembrie 2019.

Așadar dacă nu ați reușit să le întocmiți până acum, ar trebui să vă grăbiți pentru că actele adiționale sunt documente care trebuie să se regăsească la dosarul personal al salariatului și care se solicită la controalele ITM.

Planificare concediilor de odihnă – un document solicitat la controlul ITM

Alt document ce ține de administrarea personalului care trebuie întocmit la începutul fiecărui an este reprezentat de planificarea concediilor salariaților în anul 2020, document necesar în cazul unui control din partea inspectorilor ITM. Așadar fiecare salariat trebuie să își aleagă o perioadă din cursul anului 2020 în care dorește să beneficieze de concediu și să o comunice responsabilului pe partea de resurse umane sau administratorului, pentru a putea face centralizarea și tabelul cu planificarea zilelor de concediu.

De asemenea, obligația întocmirii documentelor cu privire la formarea profesională a angajaților presupune o altă activitate necesară la începutul fiecărui an.

Conform prevederilor Codului Muncii, angajatorii au obligația de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toți salariații, cel puțin o dată la 2 ani, dacă au cel puțin 21 de salariați și cel puțin o dată la 3 ani dacă au sub 21 de salariați. Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională sunt suportate de către angajator. Menționăm faptul că programele de formare profesională la care participă salariații trebuie să fie în deplin acord cu domeniul de activitate al firmei și/sau fișa postului.

Evaluarea salariaților

Procedura de evaluare a salariaților nu trebuie nici ea neglijată, întrucât reprezintă un drept acordat angajatorului prin lege și ar trebui ca fiecare administrator să îi acorde importanța cuvenită. Prin evaluarea periodică a performanțelor salariaților, compania poate eficientiza metodele de lucru, pentru atingerea obiectivelor stabilite, dar reprezintă și o bază concretă pentru bonusarea angajaților, care contribuie la motivarea și retenția lor în firmă. Fișa de evaluare este de asemenea, foarte importantă în cazul concedierii unui angajat pe motive de necorespundere profesională. Nu poți concedia un angajat pe acest motiv, fără a avea la bază o evaluare prealabilă.

Conform prevederilor Codului Muncii, angajatorul are obligația de a menționa în contractul individual de muncă criteriile de evaluare ale salariaților și de a-i informa pe angajați cu privire la existența acestor criterii de evaluare. În baza lor se va efectua evaluarea obiectivă a performanțelor salariaților, cel puțin o dată pe an.  

Să nu uităm că fiecare început de an este marcat de controale din partea inspectorilor ITM, tocmai pentru a verifica existența documentelor menționate mai sus.

Amânarea întocmirii acestor documente nu este favorabilă firmei. Lipsa acestor documente în dosarul de personal poate atrage amenzi sau măsuri din partea inspectorilor ITM, procese intentate de foști salariați, dar și ineficiență în planificarea și organizarea activității firmei.

Dacă însă anul acesta ți-ai propus să îți canalizezi toată energia și timpul asupra obiectivelor strategice de dezvoltare a firmei, poți externaliza serviciul de resurse umane, astfel încât toate documentele să fie întocmite corect și în conformitate cu legislația în vigoare.

Nu trebuie să le faci tu pe toate. Pentru a afla cum te putem ajuta și ce soluții îți propunem pentru îmbunătățirea activității de resurse umane în firma ta, contactează-ne.