fbpx

Tu cât de pregătit ești pentru un control ITM?

Este important de știut faptul că inspectorii ITM pot veni în control la sediul firmei  în orice moment. Ei au dreptul să îți solicite o serie de documente cu caracter general, dar și anumite documente specifice.

Controlul ITM tematic poate fi axat pe domeniul relațiilor de muncă sau pe domeniul securității și sănătății în muncă.

În eventualitatea unui control axat pe domeniul relațiilor de muncă, se va verifica modul în care angajatorul aplică prevederile legale referitoare la relațiile de muncă.

În această tematică de control sunt vizate:

 • identificarea și combaterea muncii nedeclarate, a muncii fără forme legale și a muncii copiilor;
 • respectarea prevederilor cuprinse în Legea nr.53/2003 – Codul Muncii;
 • respectarea prevederilor cuprinse în Legea nr.62/2011 – a dialogului social;
 • respectarea prevederilor cuprinse în HG 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților;
 • respectarea prevederilor cuprinse în Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri;
 • respectarea prevederilor referitoare la egalitatea de șanse între femei și bărbați cuprinse în Legea 202/2002 și a OUG nr.96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă;
 • respectarea OUG nr/56/2007 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României.
Referitor la respectarea acestor prevederi vi se vor solicita următoarele documente:
 • Registrul unic de control al societății
 • Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului al societății
 • Actul constitutiv al societății
 • Decizia de numire a persoanei care transmite registrul electronic de salariați
 • Statele de plată la zi semnate de salariați
 • Dosarele personale ale salariaților (activi și încetați) complete – CIM-urile încheiate în formă scrisă, actele adiționale, suspendări, încetări ale contractului individual de muncă, fișele de post, etc.
 • Regulamentul Intern- întocmit conform articolelor prevăzute în Codul Muncii, cu menționarea articolelor referitoare la egalitatea de șanse între bărbați și femei și protecția maternității
 • Contractul colectiv de muncă (dacă este cazul)
 • Planificarea și dovada acordării zilelor de concediu de odihnă
 • Formarea profesională a angajaților
 • Luarea la cunoștință a salariaților de criteriile de evaluare existente în firmă
 • Foaia colectivă de prezență a salariaților, semnată de angajați la zi
 • Organigrama societății

O altă cerință a inspectorilor ITM care vin în control la punctul de lucru al firmei este să dețineți în format fizic următoarele documente: copie după contractele individuale de muncă ale salariaților, foaia de prezență colectivă semnată la zi de angajați, fișa cu specificația că în sediul unității se respectă egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei expusă într-un loc vizibil pentru toți salariații.

Controlul se poate finaliza fără nicio măsură din partea inspectorilor ITM, cu o serie de măsuri suplimentare care trebuie duse la îndeplinire până la o anumită dată sau cu amendă.

Este foarte important să remediați măsurile care v-au fost indicate în termenul prevăzut în procesul verbal de către inspectorii ITM și să le comunicați la sediul lor în ziua care apare menționată pe procesul verbal.

Cele mai frecvente contravenții sancționate cu amendă, conform HG 500/2011 și prevederilor Codului Muncii:
 • Netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de muncă
 • Se va aplica o amendă de 10 000 de lei pentru fiecare persoană primită la muncă fără transmiterea către Inspectoratul Teritorial de Muncă a registrului completat cu toate elementele contractului individual de muncă
 • Refuzul de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă registrul în format electronic, precum și dosarul personal al salariaților se sancționează cu amendă între 5000 și 8000 de lei
 • Netransmiterea registrului în termenele prevăzute de lege se sancționează cu o amendă între 5000 și 8000 de lei
 • Nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal se sancționează cu amendă între 1500 și 3000 de lei
 • Încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, cu o amendă între 1500 și 3000 de lei
 • Nerespectarea prevederilor privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii – pentru companiile care şi-au externalizat serviciul de înregistrare în Revisal – cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.

Pentru antreprenori, un control inopinat de la ITM poate constitui un factor de stres, iar riscul de a fi amendat crește odată cu lipsa sau neconformitatea documentelor necesare în dosarul de resurse umane. Existența unui document nu presupune neapărat și corectitudinea lui, iar inspectorii ITM verifică și corectitudinea documentelor, precum și realizarea lor în conformitate cu prevederile legislative.

Dacă te afi în prezent în contextul unui control ITM și vrei să îl finalizezi fără nicio amendă sau măsură de implementat, apelează la un serviciu externalizat de resurse umane. Vei avea toate documentele întocmite corect și la timp, astfel încât să treci cu bine peste control.

Specialiștii noștri îți oferă suport în realizarea tuturor documentelor solicitate în cadrul controlului. Accesează pagina dedicată controlului ITM și bucură-te de oferta valabilă până pe 15 martie 2020.

Contactează-ne pentru mai multe detalii.