fbpx

Evaluarea performanței salariaților reprezintă procesul prin care se determină cât de bine își realizează atribuțiile profesionale salariații și îi ajută pe manageri să îi răsplătească  pe cei care se remarcă prin rezultate deosebite, dar și să identifice angajații care nu reușesc să atingă un nivel ridicat  de performanță.

Evaluarea salariaților este un drept acordat angajatorului, de care fiecare ar trebui să profite.

Evaluarea angajaților poate fi abordată din două perspective:

– din punct de vedere legislativ, angajatorul trebuie să stabilească criteriile de evaluare ale salariaților pentru fiecare post în parte, să le includă în contractul individual de muncă/fișa postului și să le aducă la cunoștință angajaților. În cazul unui control ITM, se va verifica existența criteriilor de evaluare. Aceasta este activitatea minimă, de bază, pe care orice angajator trebuie să o respecte.

– pentru a crește performanța firmei și a angajaților, e necesar ca angajatorii să întocmească și să implementeze o politică de evaluare, eficientă. Aceasta va descrie în detaliu modul în care se va realiza evaluarea, va conține detalii cu privire la periodicitatea evaluării, a bonusurilor acordate, precum și a penalităților. Politica de evaluare va fi inclusă în Regulamentul Intern și se va aduce la cunoștința angajaților.

Procedura de evaluare se finalizează cu un formular de evaluare individual, care va fi utilizat la evaluarea fiecărui salariat în parte și care poate fi modificat în cazul în care salariatul promovează. Fiecare varianta a formularului va fi adusă la cunoștința salariatului, iar la finalul fiecărei evaluări i se vor comunica rezultatele obținute.

Evaluarea activității profesionale se referă atât la evaluarea cantitativă cât și calitativă a îndatoririlor de serviciu ale salariaților.

De ce ai nevoie de o politică de evaluare?

Existența unei politici de evaluare este foarte benefică la nivelul organizației, atât pentru conducere, dar și pentru salariați.

În primul rând oferă transparență în ceea ce privește acordarea bonusurilor și a promovării salariaților, ajută la dezvoltarea profesională și la îndeplinirea obiectivelor organizaționale.

În plus, în cazul concedierilor individuale, rezultatele formularelor de evaluare pot constitui dovezi obiective pentru încetarea contractului individual de muncă.

În ceea ce îi privește pe salariați, evaluarea îi ajută să își conștientizeze punctele slabe și să își îmbunătățească performanțele.

Politica de evaluare diferă în funcție de obiectivele organizaționale și de specificul fiecărei firme.

Pe scurt, principalele avantaje ale evaluării salariaților sunt:
  • oferă informații obiective pentru deciziile de promovare, mărire a salariului, transfer sau chiar concediere;
  • permite inventarierea punctelor forte și a punctelor slabe ale salariatului, oferindu-i soluții pentru îmbunătățirea performanței;
  • stimulează creșterea performanțelor individuale, dar și la nivelul organizației;
  • poate întări încrederea angajatului în propriile forțe;
  • motivează salariații;
  • consolidează relațiile între angajați și manageri.

Procedura de evaluare a performanței este derulată de specialiști în resurse umane, împreună cu managementul companiei.

Evaluarea se face de obicei anual, de către managerii direcți în colaborare cu specialiștii în resurse umane. Aceasta se poate face și semestrial sau trimestrial, pentru a putea identifica punctele forte și cele mai puțin performante ale angajaților, în vederea îmbunătățirii modului de lucru și a productivității.