fbpx

Protejarea salariaților în contextul epidemiei

Ministerul Muncii și Inspectoratele Teritoriale de Muncă atenționează angajatorii că, în contextul actual al răspândirii cu rapiditate a noului virus Covid – 19 pe teritoriul României, trebuie să ia măsuri pentru protejarea sănătății, a integrității corporale și a vieții angajaților lor.

Atât Codul Muncii cât și Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă oferă angajatorilor cadrul legislativ care le permite să implementeze modificări în activitatea salariaților pentru protejarea sănătății lor.

Companiile au dreptul să modifice, temporar, atât locul de muncă, cât și felul muncii, fără consimțământul salariatului, în situații de forță majoră sau ca măsură de protecție a sănătății acestuia.

Dacă domeniul de activitate al firmei permite, cea mai sigură metodă pentru protejarea salariaților în contextul epidemiei este efectuarea muncii de la domiciliul salariatului.

Chiar dacă angajatorii nu au implementat în firmă o politică de remote work (muncă la distanță), aceștia pot decide ca, în această perioadă, salariații să lucreze de acasă.

În acest sens, angajatorii trebuie să stabilească foarte clar modificările care intervin în cadrul contractului individual de muncă al angajaților. Se vor întocmi acte adiționale în care se vor specifica modificările impuse de situația actuală.

Atenție!

Modificările asupra condițiilor de muncă a salariaților au caracter temporar.

Se va stabili durata de timp pe parcursul căreia munca la domiciliu își va produce efectele și categoriile de salariați față de care pot fi impuse aceste măsuri. În cazul în care salariații își desfășoară activitatea în domenii precum producție, vânzări, distribuție, transport, angajatorii au obligația să le asigure măsuri adecvate de protecție precum reducerea programului de lucru sau obligativitatea purtării unor echipamente de protecție.

De asemenea, în această perioadă este foarte importantă comunicarea permanentă cu medicul de Medicina Muncii și cu furnizorii externi de securitate și sănătate în muncă pentru a stabili măsurile de protecție potrivite pentru domeniul de activitate al firmei.

Pe umerii angajatorilor apasă o povară foarte grea. Pe de o parte pentru că trebuie să asigure continuitatea afacerii lor și a resurselor financiare pentru plata salariilor și pe de altă parte pentru că sunt responsabili pentru sănătatea și securitatea la locul de muncă a angajaților.

Important este ca fiecare firmă să pună mai presus de orice sănătatea oamenilor și să nu scape din vedere respectarea prevederilor impuse de SSM în momentul actual.