Selectează o Pagină

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal
PC – GDPR | Versiune 1.0 | Dată emitere: 25.05.2018

HR Sentio activează în domeniul resurselor umane (recrutare, servicii externalizate, administrare de personal, evaluare personal, etc.) și este parte integrantă a SC SENTIO ADVERTISING SRL care realizează activități de web, design și media.

Pentru a-și putea oferi serviciile într-un mod eficient, HR Sentio colectează date cu caracter personal de tipul nume, prenume, fotografie, vârstă, data de naștere, sex, naționalitate, etnie, adresă de domiciliu/reședință, adresă de e-mail, adresă IP, CNP, ocupație, venit, cont bancar, religie, stare de sănătate, semnătură, activitate profesională, studii.

HR Sentio respectă drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor fizice, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal, conform Regulilor generale de prelucrare a datelor cu caracter personal.

HR Sentio se angajează să respecte cerințele Regulamentului European 2016/679/UE și a drepturilor persoanelor fizice derivate, respectiv de a acorda consimțământul prelucrării de date proprii cu caracter personal, de a retrage acest consimțământ, de a solicita accesul la datele personale proprii, de a fi informat, de a rectifica datele proprii cu caracter personal, de a restricționa prelucrarea lor, de a șterge aceste date personale (dreptul de a fi uitat), de porta datele proprii cu caracter personal, de se opune prelucrării.

HR Sentio a implementat proceduri organizatorice și tehnice de securitate pentru a asigura confidențialitatea, transparența, integritatea și disponibilitatea datelor cu caracter personal și pentru a respecta cerințele Regulamentului European 2016/679/UE prin:
• Gestionarea tuturor informațiilor în format hârtie sau electronic cu responsabilitate și profesionalism;
• Asigurarea unor canale eficiente de comunicare;
• Asigurarea, pe cât posibil, a exactității și actualizarea datelor personale;
• Implementarea de măsuri organizatorice și tehnice pentru limitarea accesului la date cu caracter personal, reducerea riscului de divulgare a datelor cu caracter personal și pentru protejarea datelor cu caracter personal în format electronic si hârtie;
• Procesarea datelor personale numai în baza unui acord de partea dvs., printr-un proces transparent, sau în conformitate cu legislația, pentru a vă conforma cu obligații contractuale și menținerea relației contractuale;
• Respectarea deciziei dvs. privind colectarea, utilizarea, restricționarea, ștergerea și partajarea informațiilor care vă privesc.

HR Sentio se angajează să mențină activ următorul canal de comunicare privind prelucrarea de date cu caracter personal, respectiv adresa de e-mail hr@sentio.ro cu mențiunea Data Protection.

Sentio Advertising S.R.L.
CIF RO32932479 | J22/466/2014
Iași, Iași, Romania
tel: 0740 309 789, www.sentio.ro