fbpx

Adeverința de vechime – importanța ei pentru angajat

Există puțini angajați în momentul de față care își cunosc drepturile față de angajator, de aceea, atât în momentul încheierii contractului individual de muncă cât și în momentul încetării, angajatul ar trebui să se documenteze cu privire la actele pe care trebuie să le semneze și să le primească din dosarul lui personal.

În articolul de față vom trata subiectul cu privire la documentele pe care un salariat ar trebui să le primească de la angajator în momentul încetării raporturilor de muncă cu organizația în cauză.

Indiferent de modalitatea de încetare a contractului de muncă (demisie, acordul părților, concediere) angajatul trebuie să se asigure că primește la plecare următoarele documente:

  • decizia de încetare a contractului de muncă
  • un extras din Revisal (raportul per salariat) din care reies toate modificările pe care le-a suportat de-a lungul timpului contractul său de muncă (suspendări, modificări de funcție, modificări salariale, încetare)
  • adeverința cu concediile medicale pentru perioada contractuală, în cazul în care salariatul a avut concedii medicale. De asemenea, adeverința cu concediile medicale se eliberează în situația în care ele nu apar menționate în nota de lichidare.
  • nota de lichidare din care reiese că nu are datorii față de societate
  • adeverința de vechime în cadrul companiei

Este important ca salariatul să știe că fiecare dintre aceste documente trebuie să fie semnat și ștampilat de către administratorul societății. De asemenea, salariatul trebuie să semneze că a primit un exemplar din fiecare document menționat mai sus.

Totodată, angajatul trebuie să se asigure că primește toate documentele de mai sus în original.

Adeverința de vechime este un document foarte important care atestă vechimea în muncă după data de 01 ianuarie 2011, când au fost desființate cărțile de muncă și pe baza căreia se vor calcula anii de cotizație la pensie. În cazul în care vor apărea anumite disfuncții în sistemul electronic, vechimea dumneavoastră se va putea demonstra doar pe baza acestei adeverințe, în format fizic.

Atenție!

Citiți cu atenție fiecare document în parte și asigurați-vă de corectitudinea datelor. Sunt documente oficiale care vă vor fi necesare de-a lungul timpului.

Păstrați-le cu grijă deoarece este posibil ca în timp, firma să se desființeze și să nu mai aveți acces la baza lor de date.

În cazul în care ați pierdut documentele, puteți face o cerere scrisă prin care solicitați eliberarea unor copii conform cu originalul din dosarul dumneavoastră personal. Angajatorul are obligația, conform legii, să răspundă solicitării în termen de 15 zile.

De asemenea, dacă la plecarea din societate angajatorul nu v-a înmânat documentele de mai sus, le puteți solicita printr-o cerere scrisă, la care acesta este obligat să vă răspundă în termen de 15 zile.

Important!

Începând cu data de 01 ianuarie 2011, au dispărut cărțile de muncă, așa că, după această dată, vechimea în muncă poate fi demonstrată doar pe baza adeverinței de vechime eliberată de angajator.

În cazul în care angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera un extras din registru, fostul salariat poate solicita Inspectoratului Teritorial de Muncă un extras din care să rezulte activitatea desfășurată la fostul loc de muncă.

De asemenea, o altă variantă prin care puteți reconstitui informațiile cu privire la perioada de cotizație, este să faceți o solicitare la Casa Județeană de Pensii și să primiți o adeverință din care reies contribuțiile achitate de angajator în perioada în care ați lucrat la el.

În concluzie, păstrați cu mare grijă adeverința de vechime deoarece, în situația în care vor apărea disfuncționalități în sistemul electronic al ITM, iar fostul loc de muncă s-a desființat, varianta fizică a documentului care atestă vechimea dumneavoastră la un anumit loc de muncă va fi singura dovadă a muncii la acea societate.