fbpx

Concediul de odihnă și obligațiile angajatorului

Vacanța este cel mai așteptat moment al anului, atât de către cei mici, dar și de către noi, adulții. Trebuie să recunoaștem că pe tot parcursul anului așteptăm cu nerăbdare acele zile de concediu în care să ne deconectăm de toate atribuțiile cotidiene și să evadăm într-un spațiu care ne aduce bucurie și relaxare fizică și psihică.

Cum este definit concediul de odihnă?

Conform dicționarului explicativ român, concediul se definește ca fiind intervalul de timp determinat în care salariații sunt scutiți, în mod legal, de a veni la locul de muncă, primind pentru tot acest interval remunerația bănească cuvenită.

Care sunt prevederile din Codul Muncii cu privire la concediul de odihnă de care trebuie să țină cont angajatorii?

Durata concediului de odihnă se acordă proportional cu numărul de zile lucrate efectiv într-un an calendaristic.

Conform prevederilor Codului Muncii, dreptul la concediul de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaților. Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.

Zilele de concediu rămase din anul anterior se pot lua până la jumătatea anului următor.

Atenție!

Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.

De asemenea, angajatorul are obligația să stabilească programarea concediilor astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu consecutive.

La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă, cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal și pentru îngrijirea copilului bolnav, sunt considerate perioade de activitate prestată. Așadar, aceste perioade nu se vor scădea din zilele de concediu de odihnă care i se cuvin salariatului.

În situația în care salariatul a fost în șomaj tehnic, perioada i se va scădea din numărul de zile lucrate. Prin urmare, i se va scădea și numărului de zile de concediu de care urmează să beneficieze în acel an.

Concediul de odihnă în cazul unui contract pe perioadă determinată

În cazul concediului de odihnă acordat angajaților care au încheiat un contract pe perioadă determinată, salariatul are dreptul la un număr de zile de concediu proportional cu perioada lucrată.

Dacă contractul individual de muncă este încheiat pe o perioadă de 6 luni, angajatul are dreptul la 10 zile de concediu. Asta în cazul în care ne referim la numărul minim de zile de concediu acordate conform legislației muncii.

Concediul de odihnă în cazul unui contract cu normă parțială

Salariații care lucrează cu fracțiune de normă vor beneficia de același număr minim de zile de concediu (20 de zile) ca un angajat care lucrează cu normă întreagă. Atribuirea unui număr mai mic de zile de concediu unui salariat care lucrează cu jumătate de normă ar însemna o discriminare a acestuia.

De asemenea, salariatul care se află în perioadă de preaviz are dreptul la zilele de concediu rămase neefectuate.

Cum se calculează zilele de concediu de care urmează să beneficieze salariatul?

Pentru a calcula câte zile de concediu i se cuvin unui angajat nou, puteți aplica o formulă foarte simplă.

Formula de calcul zile de concediu

CO = Z (nr. de zile de concediu trecute în CIM) X Nr. de luni lucrate până în prezent / 12

Ce documente verifică inspectorii de muncă cu privire la concediile acordate angajaților?

La începutul anului, fiecare angajator sau responsabil de resurse umane trebuie să facă programarea concediilor salariaților pentru anul în curs. Ei trebuie să poată dovedi că au făcut planificarea concediilor printr-un document fizic sau electronic. În acest sens, ei trebuie să țină cont de prevederile Codului Muncii pe care le-am prezentat în rândurile anterioare.

Zilele de concediu trebuie să fie dovedite printr-o cerere de concediu aprobată de administrator și înregistrată. Ea poate fi prezentată în format fizic sau electronic.

În cazul în care aveți nevoie de un model de cerere de concediu pentru firma dumneavoastră, ne puteți contacta și vă oferim un model de cerere personalizat.

În cazul unui control ITM, inspectorii de muncă vor solicita angajatorului planificarea concediilor de odihnă pentru anul în curs.

În concluzie, concediul de odihnă anual este un drept acordat tuturor salariaților prin lege. Așadar, angajatorul are obligația de a oferi angajaților zilele de concediu care li se cuvin într-un an și să le plătească sumele aferente acestor zile.

Specialiștii Sentio Solutions vă stau la dispoziție cu detalii și informații referitoare la orice speță cu care vă confruntați legat de concediul de odihnă acordat angajaților.

sursa foto: unsplash.com